1.      גוף שמשקלו 150gr הנמצא עמוק במי האוקיאנוס נופל במהירות קבועה (וסופית) של 25m/sec.

א.       מה הכוח שהמים מפעילים על הגוף הנופל?

ב.       בהנחה שהכוח הזה פרופורציוני למהירות קבלו ביטוי לתלות מהירות הגוף בזמן בהנחה שהגוף שוחרר משפת המים במנוחה.