לכבוד האביב המלבב קנה סטודנט לאימו שעון קיר עם שני מחוגים, שעות ודקות, שרדיוסו Rh = 15 [cm], Rm = 30 [cm]   .

א. מהי המהירות הזוויתית של המחוגים ? מהי המהירות המשיקית של קצות המחוגים ?

ב.  הסטודנט סיים לכוון את השעון בשעה 14:50 , מה הזווית שיעבור מחוג הדקות עד שישיג את מחוג  השעות?

ג.  מה המרחק שיעבור קצה מחוג הדקות מנקודת המפגש עד השעה 15:45 ?