ירי קליע

קליע נורה במהירות R ובזוית R
מעל ציר הR, מטנק הנוסע במהירות R בכיוון ההפוך לכיוון תנועת הקליע.
תאוצת הכבידה היא R
א. כעבור כמה זמן יגיע הקליע לגובהו המקסימלי.
ב. מה יהיה מרחק הפגיעה של הקליע ביחס לנקודת הירי.
טנק שני, נייח, יורה מאותה נקודה ובאותה מהירות התחלתית.
ג. מה צריכה להיות זוית היריה שלו על מנת שטווח הפגיעה יהיה זהה?