תנועה במימד 1

טיל נורה בכיוון אנכי בתאוצה קבועה של n=100\frac{1}{m},A=10{cm}^2,I_0=10A,I(t)=I_0sin(\omega t)  . לאחר 6 שניות נגמר הדלק בטיל והוא מבצע תנועה בליסטית.
א.    מהו הגובה המירבי אליו יגיע הטיל?
ב.    כמה זמן יחלוף מרגע ההמראה ועד הנחיתה?
ג.    באיזו מהירות יפגע הטיל בקרקע?