קינמטיקה

גוף נזרק כלפי מעלה במהירות של 30 מטר לשניה.
א. היכן ימצא הגוף לאחר 2 שניות.
ב. מה תהיה מהירותו לאחר 3 שניות.
ג. כמה זמן תימשך עלייתו.
ד. מהו הגובה המקסימלי במסלולו.
ה. באיזה מהירות יגיע לנקודת הזריקה.
ו. לאחר כמה זמן הגוף יהיה 10 מטר מתחת לנקודת הזריקה.