מעבר יחידות

1 ) מהם 55 מיילים (יבשתיים) לשעה, ביחידות של מטר לשניה ?
נתון כי מייל יבשתי הוא כ- 1609 מטר.
2) כמה הם 16 גלונים בסמ"ק ?
נתון כי גלון אחד הוא 231 אינץ' מעוקב, וכי אינץ' הוא כ- 2.54 ס"מ.