כדור נופל מביניין

כדור נופל מביניין. כעבור 8 שניות הוא פוגע בקרקע.
מה גובה הביניין? (נתון תאוצת הגרביטציה היא : R).