תאוצה קבועה

 
גוף יוצא מנקודה ונע בקו ישר על ציר ה x  . מהירותו מתוארת בגרף:    
 
 1