וקטורים

נתון הווקטור \vec a=(2,4,4).
א. כתוב/י ביטוי לווקטור היחידה \hat a.
ב. כתוב/י ביטוי לווקטור \hat b שכיוונו זהה לכיוון הווקטור \hat a אבל אורכו 2 יחידות.
ג. מהי הזווית של הווקטור ביחס לציר x ?