וקטורים

נתונים שני ווקטורים, \vec a=(1,3)ו- \vec b=(4,2).
א. למה שווה הווקטור השקול \vec c= \vec a+\vec b ?
ב.חשב/י את הזוויות בין \vec a ל- \vec b, בין \vec a ל- \vec c ובין \vec b ל- \vec c בעזרת המכפילה הסקלרית ביניהם.