וקטורים

מכונית נוסעת לכיוון דרום מזרחבמהירות 72 קמ"ש.
א.מהם היטלי המהירות לכיוון מזרח ולכיוון דרום?
ב.במהלך הנסיעה מחוג המהירות מתקלקל (כנראה בגלל ריבוי הבורות בכבישי ב"ש) ומראהאת המהירות ב- m/sec (מטרים לשנייה). איזו מהירות יראה המחוג כעת בהנחהשמהירות הנסיעה לא השתנתה?
ג.ידוע כי בכבישי הנגבה מהירות המותרת היא 90 קמ"ש. מחוג המהירות במכונית עומד על 30 [m/sec],האם אנחנו עברייני תנועה? ואם כן, מה גובה הדו"ח שנקבל?