חקירת פונקציה

הפונקציה (h(t מתארת את הגובה של כדור קטן כפונקציה של הזמן t. הכדור נזרק כלפי מעלה ברגע t0=0 מגובה מסוים.
א. מאיזה גובה נזרק הכדור? (רמז: זהו הערך של הפונקציה (h(t ברגע הזריקה. )
ב. מה הגובה המקסימלי שאליו יגיע ובאיזה רגע יגיע לגובה זה? (רמז: זהו ערך המקסימום של הפונקציה (h(t . )
ג. הכדור יגיע לקרקע ברגע מסוים. מצאו את הזמן שבו זה יקרה. (רמז: הגובה נמדד לפי המרחק מהרצפה, כלומר, הגובה של הרצפה הוא 0 .)
h(t) = h0+v0 t-g t2 /2
0<h0,g,v0