מהירות

מכונית נוסעת במהירות 50 קמ"ש. היא יוצאת מנקודה נוסעת 30 דקות מערבה ולאחר מכן נוסעת 70 דקות בכיוון דרום-מערב.
א. מה יהיה המרחק והכיוון של המכונית מנקודת המוצא ?
ב. מה יהיההמרחק והכיוון של המכונית מנקודת המוצא במידה ומהירותה הייתה 75 קמ"ש ?