וקטורים

נתונים שני ווקטורים \vec v_1=6\hat i+2\hat k וְ \vec v_2=\hat i+4\hat k+3\hat k
א.מצא/י ווקטור \vec v_3 המקיים : \vec v_1 + \vec v_2 + \vec v_3=0 .
ב.מצא/י ווקטור \vec v_4 המקיים : \vec v_1 - \vec v_2 + \vec v_4=0 .