מעבר קורדינטות

נתון ווקטור תלת מימדי r=13,=30º ө, Ф=45º, רשמו אותו בהצגה קרטזית.