משוואות דיפרנציאליות

נתונה המשוואה R כאשר alpha ו- alpha קבועים וחיוביים.
א. בטא/י את היחידות של alpha באמצעות היחידות של alpha.
ב. הראה/י כי פתרון כללי ניתן לרשום בצורה .
ג. בטא/י את alphaבאמצעות alpha ו-alpha.
ד. נתון כי alpha ו- alpha. מצא/י את alpha ואת alpha.