התמרת פורייה

מצא התמרת פורייה של הפונקציות הבאות:
א.
ב.