קרינה ורמות אנרגיה

א) מהו אורך הגל של קרינה של טלפון סלולרי? האם האנרגיה של קרינה זו מספיקה על מנת לעורר אלקטרון מרמת יסוד (של איזשהו חומר)? איזה סוג  של ערור ניתן לקבל מקרינה זו (או איך הגוף יכול לספוג קרינה זו?)
ב) הסבר/י נכון או לא נכון: "אסור לעמוד ליד מסך טלביזיה מפני שקרן האלקטרונים שבשפופרת פולטת קרינה מסוכנת" 
ג) מהו אורך הגל והאנרגיה של פוטון הנפלט מזרם ביתי (50 Hz)? האם קרינה זו יכולה לעורר איזושהי רמה קוונטית? האם היא יכולה להיות מסוכנת?