קרינת גוף שחור

א) מהי הסיבה לכך שמתקבלים שני קבועים בחוק Wien?
ב) נתון גוף שחור עם טמפרטורה  a^b \frac{\partial p}{\partial x} ואורך גל בו העוצמה מקסימלית  a^b \frac{\partial p}{\partial x}. העלנו את הטמפרטורה של הגוף ב-a^b \frac{\partial p}{\partial x} נוספות, עקב כך אורך גל בו העוצמה מקסימלית קטן פי 2. מצא/י את  a^b \frac{\partial p}{\partial x}.