האפקט הפוטואלקטרי

נתונה מתכת אשר פניה מוארים על ידי אור בא"ג 350 nm, ולאחר מכן על ידי אור בא"ג 540 nm. נמצא כי מהירות האלקטרונים במקרה השני הייתה 75% ממהירותם במקרה הראשון. מצא/י את פונקציית העבודה של המתכת. מהי המתכת?