האפקט הפוטואלקטרי

אור באורך גל של 2000 אנגסטרם פוגע בלוח אלומיניום בעל פונקציית עבודה של 4.2eV.
א) מהי האנרריה הקינטית של האלקטרון המשתחרר?
ב) מהו מתח העצירה?
ג) מהו א"ג המקסימלי והתדר המינימלי ע"מ לשחרר אלקטרון מאלומיניום?
ד) נתון כי עוצמת ההארה היא 123.01 דציבל. כמה פוטונים פוגעים במשטח ליחידת זמן וליחידת שטח?