פיזור

א) עבור פוטון המתפזר מאלקטרון במנוחה בזווית , מצא/י את זווית פיזור האלקטרון .
ב) הראה/י כי זווית הפיזור המקסימלית של אלקטרון היא