אפקט פוטואלקטרי

אור באורך גל של 450nm מפזר אלקטרונים מלוח זהב דק. על הלוח במקביל לציר הסימטריה שלו יש שדה מגנטי B=2\times 10^{-5}T . האלקטרונים המתפזרים, יוצרים אלומה ברדיוס r=20cm.
  1. מהי האנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרונים?
  2. מהי העבודה הדרושה לשחרור האלקטרון?
pic