אפקט פוטואלקטרי

  1. כדור כסף נמצא בריק ומוקרן עליו אור על-סגול באורך גל של 2000 אנגסטרם. מה הפוטנציאל החשמלי שיהיה על הכדור כתוצאה מכך? פונקציית העבודה של כסף 4.7 eV.
  2. פונקציית העבודה של טונגסטן היא 5.4 eV .  כאשר המשטח מוקרן באור באורך גל של  ,175 nmהאנרגיה הקינטית המקסימלית של האלקטרון היא  1.7 eV  . מצא את קבוע פלנק.