השראות

מצא/י את חוק ההשראות של חיבור משרנים בטור ובמקביל באופן כללי.