מעגל RLC מקבילי

נתון מעגל זרם חילופין המכיל מקור מתח של 220V (מתח אפקטיבי) שתדירותו 50Hz. מחוברים אליו במקביל נגד R, סליל אידיאלי L, וקבל אידיאלי C הניתן לשינוי. כאשר הקיבול מגיע לערך של  1µF הזרם מגיע לערך אפקטיבי מינימלי של 0.5A.
א. מה התנגדות הנגד R?
ב. מה ההשראות L של הסליל?
ג. מהו המתח האפקטיבי על הקבל והסליל במצב תהודה?