מעגל RLC טורי

נתון מעגל RLC טורי המחובר אל מקור מתח חילופין בעל תדירות f ומתח הדקים אפקטיבי של 220V.
 L=2.5 H , C=0.8 µF, R=400 Ω.
א. מהו זמן המחזור, מה תדירות האוסצילציות?
ב. מהו הקיבול C?
ג. כמה זמן יעבור בין שני מצבי מקסימום של אנרגיה מגנטית?