מעגל LC

נתון מעגל LC, שבו L=9.1 µH האנרגיה עוברת מאנרגיה חשמלית בקבל לאנרגיה מגנטית בסליל במשך זמן: t=1.5 µsec.
א. מהו זמן המחזור, מה תדירות האוסצילציות?
ב. מהו הקיבול C?
ג. כמה זמן יעבור בין שני מצבי מקסימום של אנרגיה מגנטית?