מעגל RLC

נתון מעגל  המכיל קבל נגד משרן ומקור מתח חילופין  
E=220 volt,  L=40 mH,  R=100 Ω, C=20 micro farad,  f=50 Hz
 היא תדירות מקור המתח  f
א. מהו הזרם המקסימלי במעגל
ב. מהי זוית המופע במעגל