מעגל LRC

נתון מעגל  LRC טורי המחובר אל מקור מתח חילופין בעל תדירות f ומתח הדקים אפקטיבי של 220volt. ראה/י תרשים.
נתונים: R=400Ω, C=0.8μF, L=2.5H והסליל אידיאלי.
  1. מהי תדירות התהודה (רזוננס) של המעגל?
  2. מהו הזרם האפקטיבי העובר במעגל במצב תהודה?
  3. מהו המתח האפקטיבי על כל רכיב במעגל (נגד, קבל וסליל) במצב תהודה?
  4. שרטט/י דיאגרמת פאזורים של המתחים והזרם במצב תהודה. ציין ערכים מספריים. מהי זווית הפאזה בין הזרם למתח המקור?
1