מעגל LRC

במעגל  LRC טורי (עם מקור מתח) נתון: R=100Ω, C=100μF, L=25mH . במו כן נתון שהזרם במעגל הוא .
  1. מהו המתח על כל אחד מרכיבי המעגל כפונקציה של הזמן?
  2. מהו האימפידנס של המעגל?
  3. מהי הזווית בין הזרם למתח במעגל? תאר/י בדיאגרמה.
  4. האם יתכן שהמתח על אחד מרכיבי המעגל יהיה גדול ממתח המקור?