מעגל RC

במדינת לארשי הכל הפוך.
אספקת החשמל במדינה היא במתח חילופין של 50volt ובתדירות של 220Hz.
א. מהי אמפליטודת המתח בלארשי?
ב. רשום/י ביטוי עבור המתח כפונקציה של הזמן.
ג. בביתו של נשיא המדינה דגן-לבק מחובר המעגל המופיע בשרטוט לרשת החשמל. חשב/י את זווית הפאזה בין הזרם למתח במעגל, את הספק המעגל ואת המתח על כל אחד מרכיבי המעגל.
1