מעגל RL

נתון מעגל RL שבו פיוז של 3 אמפר (לפיוז התנגדות אפסית כאשר הוא שלם אולם כאשר זורם דרכו זרם I≥3A הוא נשרף והופך לנתק). בזמן t=0 סוגרים את המפסק S.
נתון: L=5H, R=15Ω, ε=10v
א. מתי יישרף הפיוז?
ב. שרטט/י גרף של הזרם דרך המשרן כפונקציה של הזמן.

1