מעגל LC

נתון מעגל LC, שבו L=0.2H וזמן המחזור של המעגל הוא T=6.28ms.
א. מהו הקיבול במעגל?
ב. נתון שהזרם במעגל ב – t=0 הנו מקסימלי וערכו 0.5 אמפר. רשום/י ביטוי עבור המטען על הקבל כפונקציה של הזמן.
ג. רשום/י ביטוי לאנרגיה בקבל ולאנרגיה במשרן כפונקציה של הזמן.