מעגל CL

במעגל CL הזמן העובר בין מקסימום אנרגיה מגנטית אחד למשנהו הנו 4μs. נתון שקיבול המעגל הוא C=1 nF.
א. מהו זמן המחזור של המעגל?
ב. מהי ההשראות של המעגל?
ג. כמה זמן יעבור מהמצב בו האנרגיה המגנטית מכסימלית ועד שהאנרגיה בקבל תהיה מכסימלית?