מעגל RLC

נתון המעגל המתואר באיור:

א) בסעיף זה המתג במצב ימני (מחובר ל-b). מצא/י את הקיבול הכללי במערכת. כמה זמן דרוש לקבלים להיטען באופן מעשי? 
ב) מהו המטען הנאגר לאחר זמן זה על הקבל השקול?
ג) מהו המטען על הקבל C1? האם הוא זהה למטען שמצאת בסעיף הקודם? הסבר/י.
ד) בסעיף זה המתג עובר למצב שמאלי (המתג מחובר ל-a). מה תדר תנודות הזרם? לאחר כמה זמן, באופן מעשי, ידעך הזרם?
ה) מהו הזרם במעגל לאחר 5 msec?
נתונים: a^b \frac{\partial p}{\partial x}