מעגל זרם חילופין

נתון נגד של a^b \frac{\partial p}{\partial x} המחובר במקביל לקבל של a^b \frac{\partial p}{\partial x}, ובטור לקבל של a^b \frac{\partial p}{\partial x} . המערכת מחוברת לשקע (a^b \frac{\partial p}{\partial x}). האם ישרף הנגד (האם ההספק שנוצר בו גדול מוואט אחד)?