מעגל RLC

נתון המעגל הבא: בתחילה המתג נמצא במצב שמאל עד אשר הזרם במשרן מתייצב באופן מעשי. לאחר מכן, המתג עובר למצב ימין מיידית.
א) לאחר כמה זמן יעבור המתג למצב ימין?
ב) מהו הזרם במשרן כפונקציה של הזמן?
ג) מהו המטען על הקבל לאחר \frac{1}{2}\mu{sec}
ד) מהו גורם האיכות של המערכת?