זרם חילופין

נתון המעגל החשמלי הבא:
 pic
א. מצא/י את חוק ההשראות של חיבור משרנים בטור ובמקביל. מה היא ההשראות הכוללת של המעגל ?
ב. מתג S נמצא במצב ימין למשך 2\tau (פעמיים הזמן האופייני) שניות ולאחר מכן עובר המתג למצב שמאל. מהי התדירות של המערכת ?
 L =62\, mH, C=6.2\,\mu F, \, \epsilon=4 \,V