מעגל RLC

במעגל הבא, לאחר טעינת הקבל (בו המתג היה במצב שמאל), המתג עובר למצב ימין. נתון עבור המעגל:a^b \frac{\partial p}{\partial x}
א) מהו תדר תנודות הזרם?
ב) מתי הזרם ידעך באופן מעשי?