זרם חילופין

במעגל LRC טורי (עם מקור מתח) נתון: R=100Ω, C=100μF, L=25mH . כמו כן נתון שהזרם במעגל הוא  .
 א) מהו המתח על כל אחד מרכיבי המעגל כפונקציה של הזמן?
 ב) מהו האימפידנס של המעגל?
 ג) מהי הזווית בין הזרם למתח במעגל? תאר/י בדיאגרמה.
 ד) האם יתכן שהמתח על אחד מרכיבי המעגל יהיה גדול ממתח המקור?