מעגל RLC

נתון המעגל הבא:

בתחילה הקבל טעון לחלוטין, מתג S1 פתוח ומתג S2 סגור. לאחר t1=2τ מתג S1 נסגר ומתג S2 נפתח.
א) מהו ערכו של t1?
ב) מהו סוג התנועה שמבצע הזרם בכל שלב? צייר/י בגרף (איכותי בלבד)
ג) לאחר כמה זמן ידעך הזרם?
ד) מהם תנאי ההתחלה של מעגל ה-RLC כאשר מתג S1 נסגר, ומה הזרם העובר דרך הקבל לאחר 12msec?
נתונים:  R_1=30\Omega\ , R_2=125\Omega\ ,C=7.5\mu{F}\ L=20mH\ V_c(t=0)=5V