זרם חילופין

נתון מעגל RLC טורי –  R=2000\Omega\ ,C=1\mu{F}\ ,L=0.5mH המחובר לשקע (V220, 50Hz).
א) מהי עקבת המעגל?
ב) מהו הזרם האפקטיבי (rms)?
ג) מהו ההספק המבוזבז במעגל?
ד) מהו המתח האפקטיבי (rms) הנופל על כ"א מהרכיבים?