מעגל זרם חילופין

מה גודל ההשראות שיש לחבר בטור לנורה של W60, V120, אם רוצים להפעיל אותה על ידי מתח חילופין של V220, 50Hz?