זרם חילופין

נתון המעגל החשמלי הבא:
 e_51_4_113_p1.jpg
א. מצא/י את חוק ההשראות של חיבור משרנים בטור ובמקביל. מה היא ההשראות הכוללת של המעגל ?
ב. מתג S נמצא במצב ימין למשך 3\tau (שלוש פעמים הזמן האופייני) שניות ולאחר מכן עובר המתג למצב שמאל. מהי התדירות של המערכת ?

 מצא/י את הזרם כפונקציה של הזמן.
רמז: כתוב/י תחילה את הנוסחא הכללית, לאחר מכן הגדר/י את תנאי ההתחלה (מתוך הנתונים) ולבסוף, בעזרתם, מצא/י את הקבועים בנוסחא הכללית. נתונים נוספים: L =45\, mH, C=7.2\,\mu F, \, \epsilon=4 \,V