מעגל RLC

נתון המעגל החשמלי הבא:
 pic
  1. מצא/י את חוק ההשראות של חיבור משרנים בטור ובמקביל באופן כללי. מה היא ההשראות הכוללת של המעגל הנתון?
המתג נמצא במצב ימין למשך 3\tau (שלוש פעמים הזמן האופייני) שניות ולאחר מכן עובר המתג למצב שמאל.
  1. מהי התדירות העצמית (תדירות התהודה) של המערכת?
  2. מצא/י את הזרם דרך הנגד כפונקציה של הזמן.