כבידה ותנועה הרמונית

מנהרה צרה וחלקה נחפרה לאורך קוטרו של כדו"ה (א'). עוזבים בפתחה כדור. בהנחה שצפיפות כדו"ה קבועה, הראה/י כי:
א) תנועת הכדור היא תה"פ.
ב) האם תנועתו תהיה תה"פ גם עבור מקרים ב' וג'?