כבידה

ספינת חלל נמצאת במסלול מעגלי נמוך סביב כוכב לכת במערכת כוכבים שהתגלתה לאחרונה. הטבח הכניס את ארוחת הערב לתנור, וכיוון את השעון ל-45 דקות. לאחר שעברו 45 הדקות הטבח שם לב לכך שהספינה נמצאת בדיוק באותו מקום במסלולה שבו הייתה בעת שהוא הכניס את הארוחה לתנור. כאשר ציין זאת באזני הצוות, התרגש הקצין הטכני של הספינה וקרא: " זה רק במעט יותר מחצי תקופת מסלולה של תחנת החלל הנמצאת במסלול נמוך סביב כדו"ה!". למשמע הקצין הטכני קם מייד הקפטן והורה על הכנת צוות נחיתה משום שלטענתו הכוכב עשוי פלטינה טהורה! איך הגיע הקפטן למסקנתו?
צפיפות הפלטינה – 21.4 gr/cm3
צפיפות כדו"ה – 5.3 gr/cm3
רמז: אין קשר לטבח!