גיאות

א) חשב/י את הכוח  הכבידה הפועל על המים על ידי השמש ועל ידי הירח.
ב) לאור התוצאה של סעיף א', מדוע מייחסים את תופעת הגיאות בעיקר לירח? (רמז: חשב/י את היחס בין כוח הגאות של השמש ושל הירח)