גוף קשיח

בתחרות ריצה במסלול מעגלי, שנערכה לקראת האולימפיאדה (בייג'ין 2008) בשכונה ד', לפני ההקפה האחרונה מוביל האצן הנודע רב שודד על פני האצן המפורסם רב שוטר בזווית של π /8 (כלומר לרב שוטר נותרה הקפה שלימה ורב שודד הקפה פחות π /8). ידוע כי רדיוסו של המסלול המעגלי בשכונה הוא 100 [m] וכן שמהירותם של רב שודד ורב שוטר היא 54 [km/h].
א.כעבור כמה זמן יגיעו רב שודד ורב שוטר לקו הסיום בתנאים אלו ?
ב. בהתחשב בעובדה כי רב שודד הוא מעשן כבד, ומתחיל להאט לקראת הסיום, מה תהיה התאוטה (תאוצה שלילית) הזוויתית הקבועה המינימלית שתגרום למהפך במירוץ ?
ג. אם יפתיע רב שודד וימשיך באותו קצב עד הסיום מה תהיה התאוצה הזוויתית המינימלית של רב שוטר כך שיעקוף את יריבו המר בזווית של π /10 מקו הסיום?